POZVÁNKA

na členskou schůzi Bytového družstva města Chebu

 

Vážená paní, vážený pane

v souladu se Stanovami Bytového družstva města Chebu, svolává představenstvo členskou schůzi na čtvrtek 14. června 2018 v 18 hodin v suterénu našeho objektu v Chebu, ulice K Nemocnici 2491/32 (sušárna).

 

Program jednání:

 1. Úvod, schválení řídícího schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sečítatele hlasování.
 2. Seznámení členů družstva s majetkovým vypořádáním mezi Městem Cheb a Bytovým družstvem města Chebu.
 3. Informace o stavu hospodaření.
  Schválení roční uzávěrky za období 2017.
  Informace o fondu oprav, jeho čerpání a plnění za rok 2017.
  Schválení rozpočtu Bytového družstva města Chebu na rok 2018.
 4. Změna ve složení statutárního orgánu bytového družstva, dle Stanov bytového družstva – část VI., čl. 60, odst.2, písm.c.
 5. Schválení odměn pro členy Statutárního orgánu a Kontrolní komise, dle Stanov bytového družstva – část VI., čl. 63, odst. 13, a čl. 72, odst. 7.
 6. Bytová jednotka ve vlastnictví BDmCh č.2491/16 bude nabídnuta družstevníkům – převod členských práv.
 7. Projednání a schválení opravy výtahu ve výši 210 000., Kč včetně DPH.
  Projednání a schválení potřebných oprav a rekonstrukcí – stěny společných prostor bytového domu, schodiště do dvora pod..
 8. Různé

Účast všech členů družstva nutná.

 

Představenstvo Bytového družstva města Chebu

 

Příloha 1:            chronologie majetkového vypořádání mezi Městem Cheb a Bytovým družstvem města Chebu.

Příloha 2:             výsledky hospodaření družstva za rok 2017

Příloha 3:             rozpočet na rok 2018

Příloha 4:             informace o splácení úvěru jednotlivých bytových jednotek k 31.12.2017