Členská schůze Bytového družstva města Chebu.

 dne 11. června 2015 (čtvrtek) v 18,00 hod.

 

AKTUALIZACE STANOV

 
původní STANOVY, zveřejněné na www.bdmch.cz v 20. týdnu

Článek 12

Členská práva

 

Článek 14

Členský vklad

2) Základní členský vklad činil v období od 28.04.2005 do 01.08.2005 25 000,- Kč (slovy dvacetpěttisíckorun), od 01.08.2005 činí pro nové členy družstva 3000,- Kč (slovy třitisícekorun) Kč. Po dobu trvání členství v družstvu nesmí výše členského vkladu člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu, vyjma členů, na které se vztahuje ustanovení čl. 15 odstavec 3.

 

Článek 15

Celková majetková účast člena v družstvu

2) Základní členský vklad pro každého člena družstva činil v období od 28.04.2005 do 01.08.2005 25 000,- Kč (slovy dvacetpěttisíckorun), od 01.08.2005 činí pro nové členy družstva 3000,- Kč (slovy třitisícekorun) Kč. Každý člen družstva je povinen uhradit základní členský vklad před vznikem členství v družstvu jako podmínku vzniku členství.

3)   V rámci sjednocení podmínek se s odsouhlasením těchto stanov určuje jednotně základní členský vklad na 3000,- Kč. U členů družstva, u kterých byl základní členský vklad stanoven na 25000,- Kč, se tento sníží na 3000,- Kč a částka 22000,- Kč bude použita jako další členský vklad.

 

Článek 31

Práva a povinnosti z nájmu družstevního bytu

 

NOVÉ Stanovy, zveřejněné na www.bdmch.cz v 21. týdnu

Článek 12

Členská práva a povinnosti družstva

 

Článek 14

Členský vklad

2) Základní členský vklad činí pro nové členy družstva 3000,- Kč (slovy třitisícekorun) Kč. Po dobu trvání členství v družstvu nesmí výše členského vkladu člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu, vyjma členů, na které se vztahuje ustanovení čl. 15 odstavec 3.

 

Článek 15

Celková majetková účast člena v družstvu

2) Základní členský vklad činí pro nové členy družstva 3000,- Kč (slovy třitisícekorun) Kč. Každý člen družstva je povinen uhradit základní členský vklad před vznikem členství v družstvu jako podmínku vzniku členství.

3) se ruší celý článek

 

Článek 31

Práva a povinnosti družstva a členů družstva z nájmu družstevního bytu

 

 

                    Ing. Ladislav Petrovič                                                                Věra Čekalová

předseda představenstva                                                          člen představenstva