Členská schůze se bude konat dne

14.června 2018 v 18:00 hod.

v místnosti sušárny našeho domu.

 

Zve Vás představenstvo a kontrolní komise.