VŠECHNY platby, týkající se našeho domu, to znamená:

  • NÁJMY
  • SLUŽBY spojené s nájmy

realizujte výhradně JEN na účet České spořitelny

4417127339 / 0800