Pozvánka na řádnou členskou schůzi

Bytového družstva města Chebu

svolanou na středu 14. června 2017 v 18.00 hod.

v místnosti našeho domu v Chebu,

ulice K Nemocnici 2491/32 (sušárna).

Představenstvo BDmCh