Mimořádná členská schůze se bude konat dne

28. listopadu 2016 v 18:00 hod.

v místnosti sušárny našeho domu.

Vaše účast je N U T N Á.

Podrobnosti viz záložka „Pozvánka“.

 

Zve Vás představenstvo a kontrolní komise