Výběr hlavních změn ve stanovách družstva ke schválení na členskou schůzi dne 11.6.2015.