Pod touto záložkou jsou umístěna „Pravidla pro jednání s dlužníky“

Vloženy platné „Stanovy družstva“ odsouhlasené na poslední členské schůzi.