POZVÁNKA

Pozvánka na řádnou členskou schůzi Bytového družstva města Chebu svolanou na středu 14. června 2017 v 18.00 hod. v místnosti našeho domu v Chebu, ulice K Nemocnici 2491/32 (sušárna). Představenstvo BDmCh

Pozvánka

Mimořádná členská schůze se bude konat dne 28. listopadu 2016 v 18:00 hod. v místnosti sušárny našeho domu. Vaše účast je N U T N Á. Podrobnosti viz záložka „Pozvánka“.   Zve Vás představenstvo a kontrolní komise

Veřejné listiny

Na adrese – Veřejné listy – Justice.cz -adresa https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=39918644&subjektId=172464&spis=500696 je umístněn notářský zápis z jednání členské schůze.